Musik & Närvaro

Som musiker är man ofta upptagen av hur man ska spela och vad man vill säga med sin musik, men man kan också bli upptagen av att spela rätt och att hela tiden försöka leva upp till vad man tror att det förväntas av en.

Med Musik & Närvaro arbetar jag med att hjälpa dig finna din kreativitet och att bli avspänd och trygg i dig själv. Även sinnena och det vi upplevt tidigare i vårt liv påverkar oss mycket.
När är grundad och avspänd har man mycket bättre fokus och möjlighet att spela med sin fulla potentional.


Konsultationen är en kombination av mitt musikaliska kunnande och olika behandlingstekniker för att hjälpa dig på bästa sätt.

Behandlingstekniker:
Soullife terapi - Stresshantering - Coachning - Body Harmony -Mindfullness/ Grundning - Akupressur - Reflexologi - Ortobionomi